luni, 28 februarie 2011

Inteligenta emotionala - abordari multidisciplinare

Avem onoarea de a vă invita la Conferinţa naţională cu participare internaţională cu tema „Inteligenţa emoţională  – abordări multidisciplinare".
Manifestarea este organizată de Asociaţia de Psihologie Aplicată şi Ştiinţe Conexe „No Stress Center" şi găzduită la Universitatea „Titu Maiorescu", în perioada 30 aprilie – 1 mai 2011, fiind în curs de creditare de către Colegiul Psihologilor din România.
Această a doua ediţie a manifestărilor organizate de APASC îşi propune:
- Să sintetizeze principalele preocupări ale specialiştilor pe probleme de inteligenţă emoţională din diferite arii de cercetare sau practică multidisciplinară;
- Să identifice factorii favorizanţi ai apariţiei şi dezvoltării inteligenţei emoţionale, ca factor de adaptare şi performanţial şi, de asemenea, zonele de risc sau inhibare a acesteia în rândul populaţiei, în general, a celei tinere în special;
- Să evidenţieze progresele înregistrate şi căile cele mai facile de dezvoltare a fenomenului prin abordări multidisciplinare;
- Să răspundă la întrebarea: este inteligenţa emoţională o alternativă adaptativă la stresul profesional sau cotidian?
- Să ofere cadrul adecvat de întâlnire şi colaborare pentru specialiştii din domeniile specifice: psihologic, medical, artistic, pedagogic, asistenţial, economic, juridic etc.

Abordarea unei asemenea tematici reprezintă o soluţie importantă de luat în considerare pentru procesul de schimbare social globală necesar României actuale, contribuind la formarea unor generaţii care, la rândul lor, vor fi capabile să asigure populaţiei o mentalitate sănătoasă, echilibrată şi o calitate a vieţii de nivel corespunzător.
Diversificarea şi multiplicarea formelor de manifestare a crizei specifice tranziţiei din ultimii ani impune realizarea unor eforturi conjugate pentru îndeplinirea scopurilor sus-menţionate, motiv pentru care dorim să ne fiţi alături în acest demers.
Prezenţa dvs. va întări forţele decise să contribuie la diminuarea fenomenului de neadaptare sau dezadaptare şi va aduce un plus de valoare conferinţei. De asemenea, participarea dvs. la această conferinţă se va putea concretiza în publicarea unor articole în volumul conferinţei, dar şi în relaţionarea şi colaborarea fructuoasă cu Universitatea „Titu Maiorescu" şi cu celelalte personalităţi sau instituţii invitate, la proiectele noastre viitoare.
Având speranţa că veţi da curs acestei invitaţii, vă rugăm să confirmaţi participarea până la data de 15.04.2011.

Comitetul de organizare
Preşedinte APASC „ No Stress Center"

PROGRAMUL:
Lucrarile Conferinţei se vor desfăşura pe următoarele secţiuni ştiinţifice, în medie cu o durată de desfăşurare de circa 8-10 ore per secţiune:

I. DEZVOLTAREA DE NOI METODE DE CERCETARE / INTERVENTIE
• Aspecte etice şi deontologice în cercetarea psihologică modernă
• Evaluarea rezultatelor cercetării interdisciplinare
• Dezvoltarea unor produse e-learning
• Managementul calităţii în domeniul resurselor umane şi în instituţiile de învăţământ
• Metode cantitative vs. metode calitative în cercetarea modernă

II. CERCETARE ŞI EDUCAŢIE
• Implementarea spiritului nou în învăţământul românesc – o şansă ce nu trebuie irosită
• Cercetare şi educaţie pentru formatori – schimb de experienţă
• Proiectarea curriculară în contextul noii legi a educaţiei
• Strategii pentru ameliorarea calităţii în educaţie
• Descifrarea şi definirea inteligenţei emoţionale din perspective permise de dezvoltarea ştiinţelor comportamentale în lumea de azi.
• Responsabilitatea socială, politică şi publică în educaţia modernă

III. ASPECTE PSIHOSOCIALE ALE MEDIULUI INTERN, EXTERN, PROFESIONAL, ECONOMIC ETC.
• Modelarea excelenţei şi sistemele de valori: competenţă, excelenţă, standarde profesionale, profil ocupaţional
• Asigurarea echilibrului optim între viaţa personală şi viaţa profesională
• Autocunoaşterea şi automulţumirea. Autoreglarea şi autoafirmarea
• Formarea profesională eficientă pentru satisfacerea dinamicii accelerate a pieţei muncii
• Competenţele manageriale: resursă pentru eficienţa stilurilor de leadership
• Armonizarea cu aspiraţiile şi cerinţele europene în aria de securitate naţională
• Adaptarea în relaţiile cu persoane şi grupuri disfuncţionale
• Inteligenţa emoţională, gestionarea stresului şi a emoţiilor
• Percepţia riscului la locul de muncă
• Managementul comunicării şi managementul schimbării
• Cultura organizaţională, inteligenţa emoţională şi programarea neurolingvistică
• Reguli, norme şi valori în grupuri şi organizaţii
• Psihologia la intersecţia cu celelalte ştiinţe contemporane, ca resursă pentru decantarea noilor valori sau a comportamentelor dezirabile
• Inteligenţa emoţională, inovaţie şi creativitate

IV. CALITATEA VIEŢII
• Introducere în medicina energetică şi în metamedicină
• Abordari tradiţionale, moderne şi holistice în asigurarea sănătăţii psihice şi fizice umane
• Sănătate ocupaţională şi medicina muncii. Rolul psihologului în schimbarea paradigmei
• Inteligenţa emoţională şi stresul cotidian. Cultură şi sănătate
• Inteligenţa emoţională şi percepţia bolii sau acceptarea ei

V. ALTELE…
• Ateliere de creaţie liberă
• Prezentări de metode şi tehnici noi de refacere a echilibrului şi stării de bine

Aşteptăm confirmarea participării dvs.,
Corina Zaharia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu